فعالیت آموزشگاه  پارمیس درزاهدان آغازودرحرفه های مختلف رشته مراقبت وزیبایی هنرجو(بصورت خصوصی،نیمه خصوصی وآزاد)می پذیرد .ضمناًازمددجویان محترم کمیته امداد،بهزیستی واعضای خانواده محترم نیروهای مسلح دارای حکمت کارت نیزثبت نام می شود.

آدرس:زاهدان،فلکه مشاهیر،نبش خرمشهر4طبقه فوقانی ابزارآلات اجمد

منبع : آموزشگاه مراقبت وزیبایی پارمیس زاهدان |آدرس آموزشگاه پارمیس درزاهدان
برچسب ها : پارمیس درزاهدان